Vertrouwenspersoon

Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. Dat betekent dat geen enkele vorm van seksuele intimidatie, agressie, pesten, geweld of discriminatie acceptabel is.

In de praktijk blijkt hoe lastig het is om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. Gedrag wordt al snel verdedigd of afgezwakt of afgedaan als onderdeel van de bedrijfscultuur. Er is binnen het bedrijf vaak geen onafhankelijk luisterend oor voor de klacht. Dat is pijnlijk en eenzaam.

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een externe onafhankelijke vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van dit beleid.

Vertrouwenspersoon voor wie?

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • seksuele intimidatie
 • agressie
 • pesten
 • geweld
 • discriminatie

“Ik ben zo blij dat ik je gebeld heb. Anders had ik er nu nog mee rondgelopen.”

Sinds een aantal jaren ben ik als extern vertrouwenspersoon verbonden aan een aantal bedrijven.

Daarnaast word ik regelmatig gevraagd door werknemers van bedrijven die niet in een vertrouwenspersoon hebben voorzien.

Wat kunt u van mij verwachten?

 • Ik verzorg de eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben;
 • bekijk of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
 • informeer het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
 • geef begeleiding als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leidinggevende;
 • verwijs naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator;
 • geef voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag;
 • adviseer en ondersteun leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
 • registreer gevallen van ongewenst gedrag.

Dus:

Bent u voor uw bedrijf op zoek naar een onafhankelijke zelfstandige externe vertrouwenspersoon voor de opvang van eventuele calamiteiten nu of in de toekomst,

Of:

Bent u op zoek naar een vertrouwenspersoon omdat u nu zelf hulp en begeleiding nodig heeft, neem contact op.

Neem contact op

E-mailadres: info@ostmediation.nl
Anne Marie Weijers: 06 51469198

Gecertificeerd mediator, ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de Mediators Federatie Nederland.

Als vertrouwenspersoon help ik de eenzaamheid en het verdriet te doorbreken.

U bent van harte welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek.