Wat is mediation

Bij mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijk conflictbemiddelaar, de mediator. Doordat u wellicht zelf middenin een conflict zit, zien u en uw opponent de oplossing niet meer. Maar bijna elk geschil heeft een uitkomst die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is.

OST Mediation helpt u bij het oplossen van uw geschil. Door de communicatie weer op gang te brengen en te focussen op de belangen van betrokkenen. Ik neem als mediator geen standpunt in, maar ik help u om uw eigen oplossing te vinden. Dat is beter dan de gang naar de rechter, want een juridische procedure is duur en tijdrovend. En er is altijd een verliezer. Kortom; mediation is een betere manier om een conflict vlot te trekken.

Neem contact op

E-mailadres: info@ostmediation.nl
Anne Marie Weijers : 06 5146 9198

Gecertificeerd mediator, ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de Mediators Federatie Nederland.

MfN-Registermediator CMYK

Wat zijn de voorwaarden voor Mediation?

Vrijwillige deelname
Vertrouwelijkheid
Onafhankelijkheid

Hoe werkt het mediationproces

Partijen tekenen de mediationovereenkomst. Hierin worden de voorwaarden voor een mediation omschreven. Een belangrijk aspect is, dat alles wat besproken wordt onder strikte geheimhouding van alle partijen valt. Dus ook als er later nog een gang naar de rechter plaats zou vinden, blijft de informatie gedeeld tijdens de mediation vertrouwelijk en geheim. De gesprekken zijn bedoeld om de inhoud van het geschil te verhelderen, maar zeker ook om de relationele en emotionele kant van de zaak te belichten. Door het proces samen te doorlopen en in eigen hand te houden, zijn alle denkbare oplossingen mogelijk. Belangen van partijen en de relatie in de toekomst vormen de basis voor de uitkomst van de mediation. De uitkomst van de mediation kan worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Investering

Uitgangspunt is dat kosten door partijen gedeeld worden. Het staat partijen vrij hier anders over te beslissen.

Op voorhand maak ik een inschatting van het te verwachte aantal sessies en de te maken kosten. In de totale kosten worden kantoorkosten, reiskosten en andere kosten verdisconteerd.

Locatie

De mediationgesprekken kunnen op mijn kantoor plaatsvinden maar kunnen indien gewenst ook op een ‘eigen’ locatie plaats vinden. Ik werk landelijk en ben graag bereid naar u toe te komen.

Voordelen van Mediation

  • Snel
  • Goedkoper dan procederen
  • Informele procedure
  • Actieve rol van partijen
  • Ruimte voor snelle creatieve oplossingen
  • Vertrouwelijk en besloten
  • Deskundige begeleiding
  • Geen onnodige beschadiging van relaties
  • Meer kans op acceptatie
  • Win-win resultaat (gezamenlijke oplossing)

U bent van harte welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek.