Mediation bij echtscheiding

Echtscheidingen zijn vaak pijnlijk en moeizaam. Bij echtscheiding lopen emoties en zakelijke belangen volledig door elkaar. Daarnaast is het van groot belang dat dit proces voor u beiden op een goede en respectvolle manier verloopt. En dit geldt nog eens extra als er kinderen zijn. Bij mediation komen zowel de zakelijke, praktische als de emotionele zaken aan bod.

Wat kunt u van mij verwachten?

Wij werken met een stappenplan

Stap 1
Allereerst het kennismakingsgesprek; dit is informatief en vrijblijvend. Samen kijken we aan de hand van de complexiteit van de zaak hoeveel sessies er nodig zijn. Ook is het goed om te zien of er over en weer een klik is. Het is gebleken dat co-mediation juist bij echtscheiding heel goed werkt. Het brengt balans en evenwicht.

Dit kunnen twee vrouwelijke mediators zijn, maar als u dit wenst ook een mannelijke en een vrouwelijke mediator. Speciaal voor deze balans in de gesprekken, werk ik samen met een mannelijke collega mediator. Het gaat mij er uiteindelijk om dat u als (ex-)partners alles rondom de scheiding zo goed en prettig mogelijk met elkaar kunt regelen.

Stap 2
In het 1e mediationgesprek komt na ondertekening van de mediationovereenkomst het volgende aan de orde: de echtscheidingsmelding, de kinderen, voorlopige voorzieningen en regelingen, onroerend goed, bezittingen en schulden.

Stap 3
In de vervolggesprekken wordt verder gesproken over de omgang met de eventuele kinderen en een aanzet gemaakt voor het opstellen van een ouderschapsplan. Verder komt aan bod de verdeling van bezittingen, alimentatie en pensioen, zodat dit uiteindelijk resulteert in een echtscheidingsconvenant.

Afhankelijk van de situatie zijn er gemiddeld 4 à 5 sessies nodig om er samen uit te komen. Tijdens deze sessies is er veel aandacht voor de onderliggende emoties.

Mediation biedt structuur en overzicht. Een rechterlijke uitspraak kan de relatie tussen ex-partners en kinderen onnodig op scherp stellen.

“Het was erg fijn dat we met twee mediators aan tafel zaten, dit gaf voor ons de juiste balans om in deze pijnlijke situatie weer met elkaar in gesprek te komen.”

Van ouderschapsplan tot alimentatieberekening en echtscheidingsconvenant, OST Mediation verzorgt het gehele traject.

Externe Adviseurs

In bepaalde situaties is het nodig om aanvullende informatie in te winnen. Bijvoorbeeld van een fiscalist, accountant of notaris. OST Mediation beschikt over een goed netwerk van betrouwbare en onafhankelijke specialisten. Indien noodzakelijk kunnen we in overleg een passende deskundige voor u inschakelen. U kunt ook gebruik maken van een eigen deskundige.

Voordelen mediation

  • Een mediator neemt geen standpunt in
  • Een mediator kiest geen partij
  • Een mediator beslist niet
  • U beslist zelf!

Echtscheiding

Echtscheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant is het officiële document waarin alle afspraken staan die u als ex-partners heeft gemaakt over de scheiding. Dit document wordt door een advocaat ingediend bij de rechtbank. De rechter gaat aan de hand van dit document beslissen of hij de echtscheiding uitspreekt. In het convenant staat o.a. alimentatie, boedelverdeling, pensioenen.

Echtscheiding

Alimentatie

Vanuit de onderhoudsplicht kan een partner aanspraak maken op partneralimentatie. De duur van de relatie beinvloedt de duur van de te ontvangen alimentatie. Behoefte en draagkracht en de wens van de partijen, in goed overleg met elkaar, bepalen het bedrag aan alimentatie wat betaald dient te worden. Als er kinderen zijn, is het betalen van kinderalimentatie verplicht.

Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Als u samen minderjarige kinderen heeft, is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Om het belang van de kinderen voorop te kunnen stellen is het belangrijk dat u goed begeleid en geholpen wordt. Alleen als u ‘on speaking terms’ met elkaar bent en blijft, kunnen er afspraken gemaakt worden die ook in de toekomst stand houden.

Als mediator help ik de onderlinge communicatie in een conflict vlot te trekken.

U bent van harte welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek.