Bemiddeling bij arbeidsconflicten

Werken neemt een belangrijke rol in in het leven. Een conflict op het werk heeft een enorme impact op mensen; een dagelijkse confrontatie. Vaak zo erg dat het conflict uitmondt in ziekmelding of burnout. Een goede reden om een arbeidsconflict snel op te lossen, liefst in het beginstadium, zodat grote schade kan worden voorkomen.

Bij een arbeidsconflict zijn altijd twee partijen betrokken:

  • De werknemer
  • De werkgever

De werknemer

Als werknemer heeft u er belang bij dat het conflict snel wordt opgelost. Vooral omdat een arbeidsconflict vaak zeer onaangenaam is. Het houdt u eigenlijk voortdurend bezig, zowel op het werk als in de privésituatie.

De werkgever

Als een werknemer ziek wordt, draagt u als werkgever de financiële gevolgen. Dat betekent altijd een verlies voor de onderneming. Het is van belang om de schade zoveel mogelijk te beperken, zowel voor de werknemer als voor u.

Bij arbeidsmediation wordt liefst in een vroeg stadium gezocht naar mogelijke oplossingen van het conflict. Dit kan door het opnieuw op gang brengen van de communicatie. OST Mediation helpt u daarbij. Vaak wordt door herstel van de communicatie de eigen bijdrage aan het conflict duidelijk, waardoor reïntegratie mogelijk is.

Poortwachter

De ‘Wet Verbetering Poortwachter’ legt bovendien een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de werkgever en de werknemer voor reïntegratie. Bij de eigen werkgever of bij een andere werkgever, wanneer reïntegratie bij de eigen werkgever niet meer mogelijk is.

Exit mediation

Een speciale vorm van mediation is exit mediation. OST Mediation begeleidt dan werknemer en werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Op deze manier kunnen betrokkenen op een bij hen passende manier de arbeidsrelatie beëindigen.

Neem contact op

E-mailadres: info@ostmediation.nl
Anne Marie Weijers: 06 51469198

Gecertificeerd mediator, ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de Mediators Federatie Nederland.

Als mediator help ik de onderlinge communicatie in een conflict vlot te trekken.

U bent van harte welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek.