Familiebedrijven

Familiebedrijven zijn anders dan andere bedrijven. Ze hebben vaak een rijke historie en zijn meestal als vanzelf ontstaan. Veel afspraken zijn gemaakt op basis van respect en vertrouwen, gebaseerd op de familieband. Zakelijk en privé zijn niet strikt gescheiden en problemen worden niet in de openbaarheid gebracht. Conflicten binnen familiebedrijven zijn bij uitstek geschikt voor een oplossing door middel van mediation.

Familiebedrijven hebben te maken met drie dimensies

  • De familie
  • Het bedrijf
  • Het eigendom

Daarom kan een zakelijk verschil van inzicht niet altijd puur zakelijk worden opgelost. Leven en werk zijn intensief met elkaar verweven. En een privézaak blijkt uiteindelijk vaak ook niet strikt privé. Oplossingen in de privésfeer kunnen ook de zakelijke relatie verstoren. Een conflict in een familiebedrijf zet niet alleen de zakelijke relatie  maar ook de familierelatie op het spel. Vaak gaat het over verwachtingen die niet worden uitgesproken of taken en verantwoordelijkheden die niet duidelijk zijn. Zaken die in elk bedrijf voorkomen, maar die in een familiebedrijf een andere impact hebben. En als het vertrouwen in elkaar verdwijnt, ontstaat er uiteindelijk een onwerkbare situatie.

OST Mediation biedt uitkomst

De dure en tijdrovende gang naar de rechter levert ook in familiezaken altijd minimaal één verliezer op. En de relatie is daarna voorgoed aangetast. Maar als familie kan en wil je geen afscheid van elkaar nemen. Bovendien wil je je conflict intern oplossen en niet in de openbaarheid. Bij mediation zijn geheimhouding en vertrouwelijkheid gewaarborgd.

OST Mediation biedt in familiezaken uitkomst. Ik bied een snelle, informele procedure met een actieve rol voor partijen. Met ruimte voor creatieve oplossingen die voor beide partijen uitkomst bieden en relaties niet onnodig beschadigen.

Mediation is bij uitstek geschikt voor

  • Opvolgingskwesties
  • Onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden
  • Onenigheid tussen werkzame en niet-werkzame familieleden
  • Onenigheid tussen familie en mede-eigenaar of mede-eigenaren

Als mediator help ik de onderlinge communicatie in een conflict vlot te trekken.

Schermafbeelding 2014-09-23 om 15.58.52

Geheimhouding

De partijen en de mediator die aan de mediation deelnemen hebben een geheimhoudingsplicht. Ook eventuele anderen die bij de mediation betrokken worden (denk en fiscaal adviseurs of andere deskundigen) moeten zich aan de geheimhouding verbinden. Dat wil dus zeggen dat informatie die tijdens de mediation boven tafel komt vertrouwelijk is. De mediator draagt zorg dat alle deelnemers zich tot geheimhouding verplichten.

Schermafbeelding 2014-09-23 om 15.58.20

Behoud van de familierelatie

Voor veel mensen is familie heel belangrijk. Ze lijden enorm als er sprake is van ruzie binnen de familie. Dit komt vooral doordat familieleden zo emotioneel bij elkaar betrokken zijn. De betrokkenheid vormt een belemmering om het gesprek aan te gaan. Een juridische procedure zet de relatie onnodig op scherp. Mediation biedt uitkomst. Niet alleen voor de oplossing van het conflict, maar ook voor herstel en behoud van de familierelatie.

U bent van harte welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek.