Waarom?

Omdat ik er van overtuigd ben dat conflicten sneller, goedkoper en anders kunnen worden opgelost. Met betere uitkomsten!

Hoe?

Door niet de feiten maar juist de belangen van mensen helder te krijgen. Eerst moet de angel uit het conflict worden gehaald.

Wat?

Door mediation en bemiddeling worden oplossingen gevonden die voor alle partijen positief zijn. Voor nu en in de toekomst.